افزونه کروم: ترجمه متن انتخاب شده

برای ترجمه سریعتر توی کروم  یه چند تا افزونه هست من با این یکی  کار می کنم  بد نیست . نویسندش روسی هست . اینم صفحه کد این افزونه توی گیتاب هست .  خب همون جور هم که نیاز به ذکرش نیست ولی بگیم که نگید نگفته از گوگل ترانسلیت استفاده می کنه . و همون  امکانات رو هم به شما میده.