عدم کشف عدد اول جدید از سال 2008 تا کنون

آره . اینجوریاست بعد از سال 2008 که بزرگترین عدد اول حال حاضر دنیا رو کشف کردن دیگه حریف نشدند حتی با پیشرفت پردازنده ها  و ابرکامپیوترهای فعلی هنوز نتونستن اون رکورد رو جابجا کنند .  مثل اینکه دیگه عدد اول نداریم البته اقلیدس بیچاره گفته بی نهایت عدد اول داریم  .

5 سال رکورد جابجا نشده اینم جدول رکوردها

البته این عدد M43112609 هم برای خودش هیبتی داره بیش از 12 میلیون رقم داره .

نمی دونم چرا از بچگی یه جورایی به عنوان مرز دانش بشر بهش نگاه می کردم .

گراف تعداد ارقام در بزرگترین عدد اول شناخته شده بر حسب سال . توجه کنید که مقیاس های عمودی لگاریتمی هستند.