یک مرد جدی -جدایی نادر از سیمین

یک مرد جدی  فیلمی از برداران کوئن و جدایی فیلمی از اصغر فرهادی اولی محصول سال 2009 و دومی محصول سال 2011 هستند .

هر دو فیلم رو دیدم . نقدهای به فیلم اول رو خوندم و نقدهای به فیلم دوم   . توی نگاه نقادها شباهت کمی دیدم توی دو تا فیلم ولی اونی رو که خودم دیدم شباهت خیلی زیادتر بود . توی هر دوتا دین و جایگاهش مطرح بود و چالشهایی که دینداری به همراه داره. علمای دین و نگاه دینی که درک کمی از متن مشکلات مردم داره دیده می شد. توی هر دوتا یکی بود که شخصیت اصلی داستان بهش رسیدگی میکرد( توی یک مرد جدی برادر پروفسور و توی جدایی پدر نادر که هر دو به نحوی مریض بودند ) . نگاه به دروغگویی . طلاق و عواقبش و  زندگی که دو زوج با درگیری بر سر مسائل طلاق  و دادگاه یا بحث وکالت دارند  . تفاوتهای دو نسل در درک مسائل . عدم درستکاری و به نحوی کوتاه اومدن قهرمانان دو فیلم جلوی نفس اماره شون نگاه ریز هر دو کارگردان به ساده ترین مسائل و کلیشه ها در هر دو فیلم  و خیلی از مشترکات دیگه به نحوی توی ذهنم شکل خاصی از این دو فیلم رو ترسیم کرد شاید حتی هیچ کدوم از کارگردانهای این دوفیلم هم با این زاویه فیلم دیگری رو ندیدن که به هردوشون و به شما توصیه می کنم  نگاه کنید .  دو فیلم واقعا فوق العاده بودند.

(دوستانی که هر دو فیلم رو دیدن نظرشون چیه؟)