باخت تعمدی دونده اسپانیایی به خاطر برد حریف

یک دونده اسپانیایی نشان داد که گاهی اوقات برد همه چیز نیست .

ماه گذشته ، ورزشکار اسپانیایی ایوان فرناندز آیانابا با از دست دادن پیروزی برای انجام کار صحیح دنیا را تحت تاثیر قرار داد.

در جای دوم بعد از  ابل موتای ، دونده کنیایی برنده مدال برنز المپیک لندن، آنایا ناگهان شانس بردن مسابقه را پیدا کرد. چون که موتای دونده کنیایی اشتباها خط پایانی مسابقه را فکر کرد که رد کرده و توقف کرد در حالی که هنوز حدود ده متر مانده به خط پایان بود.

سپس او به عقب برگشت و مردمی را مشاهده کرد که به او می گفتند به دویدنش ادامه بده . آنایا به سی ان ای گفت “ولی از اون جایی که حریفش  اسپانیایی زبان نبود آن را درک نمی کرد “

سپس آنایا سرعت خودش را کم کرد و خط پایان واقعی را به موتای نشان داد.

آنایا گفت :خودم را سزاوار برد ندیدم . آن کاری را که  باید انجام می دادم انجام دادم . آن برنده حقیقی بود .دونده کنیایی فاصله زیادی را ایجاد کرده بود که اگر اشتباه نمی کرد نمی تونستم فاصله را از بین ببرم . به محض اینکه دیدم از حرکت ایستاد، فهمیدم که نباید آن را رد کنم .

این عمل ممکن است که باعث عدم برد آنایا در مسابقه شده باشد ، یا اینکه مربی او از این کار ناراحت باشد ، ولی او طرفداران زیادی پیدا کرد.

همچنین در فیسبوک بیش از 500 در خواست دوستی جدید داشته است ( نوشته آنایا در وبلاگش).

این ویدئو کوتاه در یوتیوب پایان مسابقه را نشان می دهد .

(+)

  • http://mesbahsoft.com/saber صابر

    کاش مدیرای ما هم اینطوری بودن.

  • ابی

    خیلی خوبه سرمشق بشیم