تصویر زیبایی از پشت یک آبشار یخ زده

این آبشار  در مسیر رودخانه مینسوتا در ایالت مینه سوتای آمریکا می باشد  آب و هوای این ایالت اغلب سرد و تابستان های کوتاهی دارد نام این ایالت هم به زبان بومیان منطقه یعنی آبهای ابری .