جدول جمعیت کشورهای مختلف

در این لینک  می توانید جمعیت کشورهای مختلف رو به ترتیب زیاد به کم ببینید .

رده اول کشور چین هست با جمعیت یک میلیارد و 339 میلیون نفر. رده دوم کشور هند و در رده بعدی آمریکا قرار دارد.

ایران 17 امین کشور پرجمعیت دنیا می باشد. تراکم جمعیتی ایران 45 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.جالبه که ایران به لحاظ وسعت هم 17 امین کشور دنیاست . روی فیلد سوم سورت کنید. وسیعترین کشور روسیه سپس کانادا بعد آمریکا و بعد چین می باشند.

پرتراکم ترین کشورها ابتدا موناکو بعد سنگاپور بعد ملتا بعد هم بحرین هستند. در جایگاه تراکم ایران با 45 نفر در هر کیلومتر مربع در جایگاه 127 دنیا قرار دارد.

  • صابر طباطبائی یزدی

    شهر های جهان رو هم داره؟ با همین فیلد هایی که گفتی؟