مولکول های DNA انباره داده های حجیم آینده

دانشمندان موفق به ذخیره سازی چند فایل صوتی درون مولکولهای DNA شدند . این دانشمندان همچنین سال قبل 700 ترابایت داده را درون یک گرم دی ان ای ذخیره کرده بودند.

با استفاده از این روش ذخیره سازی می توان 100 میلیون ساعت فیلم با کیفیت را درون یک شیشه کوچک دی ان ای ذخیره سازی کرد. اطلاعات ذخیره شده در یک گرم از دی ان ای می تواند بیشتر از اطلاعات یک میلیون سی دی باشد.

همچنین طول مدت ماندگاری داده روی دی ان ای بسیار بیشتر می باشد . همچنین توسط میدان مغناطیسی هم آسیبی به دی ان ای نمی رسد .برخلاف حروف الفبای کامپیوتر که همان  صفر و یک می باشند .حروف دی ان ای 4 تا هستند .برای تولید مولوکول های دی ان ای هم دانشمندان در فکر استفاده از روشهای تولید ویروس گونه می باشند .

(+)