بازی اندروید 1 تا 50

1 تا 50 یک بازی ساده و جالب است که در آن باید اعداد 1 تا 50 را با سرعت لمس کنید . این بازی به صورت خیلی خیلی ساده ولی بسیار اعتیاد آور می باشد.

ادامه خواندن بازی اندروید 1 تا 50