317 هزار دامنه دات ir

خب. دنبال یه همچین آماری بودم بدونم ما که رفتیم یه دامنه دات آی آر گرفتیم جزو گروه چند نفره هستیم ( تیممون چند نفره است دفاع به اندازه کافی هست که ما بریم حمله ) دیدیم  ای بدی نیست 317 هزار و 204 تا دامنه هست ( یعنی اگه من نبودم می شد 317 هزار و 203 تا ).  خب بریم ببینیم تعداد کل دامنه های ثبت شده توی دنیا چقدر است. اینجا می گه که 225 میلیون دامنه ثبت شده توی دنیا داریم . و اینجا میگه که فقط همین امروز (اونم تا الان که هنوز امروز تموم نشده !!)  105 هزار دامنه دات کام ( یعنی یک سوم کل ثبت دامنه دات آی آر)ثبت شده . فکر کنم همگی باید به شیوه مورینیو بریم توی دروازه…