بیدار شدن هر روزه زن چینی در ساعت 4 صبح برای غذا دادن به 1300 سگ ولگرد

برای 6 سال گذشته ، یک گروه 5 نفره از زنان مسن در استان شاآنشی در مرکز چین از  1300 سگ ولگرد در سرپناهی اختصاصی مراقبت می کنند. هر روز ساعت 4 صبح، این سگ های خوش شانس با 400 کیلو غذای خوشمزه پذیرایی می شوند.

ادامه خواندن بیدار شدن هر روزه زن چینی در ساعت 4 صبح برای غذا دادن به 1300 سگ ولگرد